Vikten av att synas på nätet

Syns du inte på webben finns du inte

I dag söker de allra flesta av oss information om produkter och tjänster på webben inför ett köp. Det visar att för att du som företagare inte ska gå miste om blivande kunder behöver du både finnas och synas på webben med en hemsida, e-postadress och närvaro i sociala medier.

Tillgänglighet är A och O för ett lyckat företagande

Att låta ditt företag synas på Internet kan jämföras med att öppna en butik som täcker hela världen. Ditt företag finns tillgängligt för i princip vem som helst, var som helst, när som helst. Att möjliggöra kontakt under dygnets alla timmar är ett kostnadseffektivt sätt för dig som företagare att hitta nya kunder och samtidigt stärka relationen till dina nuvarande.

Marknadsföring på webben ger nya möjligheter

Att marknadsföra sitt företag i sociala medier och andra digitala kanaler blir allt mer populärt. Det beror troligtvis på dess låga kostnader, möjligheten att rikta marknadsföringen till en särskild målgrupp och möjligheten att mäta resultatet.

Läs mer här:

https://www.loopia.se/pdf/fler-kunder-med-webben_nc.pdf